torsdag 29 juli 2010

Behövs det mer bevis för att grönnäsorna är pajasar?

Jytte Guteland är klockren i TV4 om Student Consultings slavkontrakt för unga, se klippet här!Bland annat CUF vill lätta upp lagstiftningen kring anställningsskyddet som de menar stänger unga ute från arbetsmarknaden, därför har de nu en kampanj där de springer runt i gröna clownnäsor. Jag, SSU och Socialdemokraterna vill istället förstärka lagstiftningen som skyddar anställda för att säkerställa att människor inte utnyttjas av arbetsgivare.Motargumentet från höger är ofta det naiva "Arbetsgivare är inte onda". Oftast har de såklart rätt, de flesta människor är inte onda, men i de strukturer som råder är det självklart att ju mindre arbetsgivaren betalar arbetarna och ju sämre arbetsvillkor de anställda har, desto större blir den kortsiktiga vinsten. Skandalen kring Student Consulting är ett av bevisen, men det finns många fler exempel på arbetsplatser där de anställda utnyttjas men där ingen vågar gå ut och tala om det, av rädsla för att förlora jobbet.Om man kategoriserar människor i grupper har papperslösa de mest slavlika förhållandena på sina arbetsplatser, eftersom att de i de flesta fall aldrig vågar vända sig till myndigheter ens när brott begås. Därefter kommer de som har svagast ställning på arbetsmarknaden, dvs. unga och nya svenskar. Tidigare har arbetare framförallt kunnat utnyttjas i branscher där den fackliga organiseringen är låg, men med bemanningföretagens frammarch kommer arbetsgivarna i allt större utsträckning runt facket.Det som behövs är en starkare lagstiftning, som skyddar alla arbetare i landet!

----------------------------------------
Skrivet om Student Consulting om man vill förfasas: Helsingborgs dagblad redan 2009, kritik från egna branschen i TV4, LO tidningen
----------------------------------------
Intressant? Fler röd eller rödgröna bloggar finner du här: Netroots, Rödgrön

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar