måndag 11 augusti 2008

Hedersvåld eller sexism - pest eller kolera?

Sanna Rayman gör det, på Svds ledarsida, som vanligt väldigt enkelt för sig när hon avskriver att det skulle finnas någon likhet mellan förtrycket av muslimska kvinnor och den fanatiska utseende hetsen hos västerländska kvinnor.

Jag har många gånger debatterat för just detta, att det är olika symptom på samma förtryck, mäns makt över kvinnan. Det handlar om ett hot om att inte bli accepterad, att inte få tillhöra, att bli utstött. Att det är sprunget ur samma patriarkala struktur ser jag inga tvivel på.

Förenklingen tycker jag ligger i att säga ”Medan grunden för det ena är en fri vilja är det andra ett barbariskt tvång”. Först och främst måste man fråga sig, existerar verkligen fri vilja? Människan vill tillhöra en grupp, vill passa in, vill bli älskad. Många gånger vill vi även bli beundrade, respekterade, omtalade och framgångsrika. För att uppnå detta krävs oftast att man mer eller mindre passar in i en viss mall. En man för mannen, en mall för kvinnan. Trots att vi lever i Sverige 2008 går den kvinnliga mallen till stor del ut på att se ut på ett sätt som vi lärt oss att män ”biologiskt föredrar”. Vilket troligen är en enda stor myt, men likväl den bild av kvinnan som alla blir påtvingade.

Jag tror inte att kvinnornas skönhetsoperationer, vare sig det gäller förstorade bröst eller förminskade blygdläppar, handlar särskilt mycket om fri vilja.

Dock så håller jag med om att det är skillnad i förtrycket. Även om de olika ingreppen, skönhetsoperationer och rekonstruerade mödomshinnor, görs för att kvinnan inte vill bli bortstött, så är det en stor skillnad, det är bara den ena som har ett uttalat eller outtalat hot att värja sig mot. Att försvara männens förtyck i hederskulturer med att vårt sexistiska förtryck är lika illa tror jag är att motverka sina syften. Båda är illa, på olika sätt.

Att tvinga en kvinna att dölja hela sig, för att hennes ansikte endast tillhör maken kan inte försvaras av någon som kallar sig feminist. Dock är det viktigt att minnas en sak: Lösningen får aldrig vara att vi tvingar en kvinna att ta av sig en burka, men vi bör arbeta för att ingen någonsin kan få tvinga en kvinna att bära en.

1 kommentar:

  1. Fråga: Är alla unga kvinnor lika indoktrinerade med oskuldstanken som du?

    Du pratar om stora bröst som om det var omvärldens ansvar att se till att du om du vill bli omtyckt frågar den person du vill bli omtyckt av vad den personen gillar. Att bli omtyckt av alla är varken en mänsklig rättighet eller en fysisk möjlighet men det är DU PERSONLIGEN som väljer vem du vill bli omtyckt av och därmed vilka krav som kommer att ställas på dig.

    Väljer du en man (fri vilja remember?) som gillar stora silikonbröst och skaffar sådana för att bli omtyckt av honom så är det din fria vilja och ditt individuella val. Men det är inte mäns ansvar vilken man du vill bli omtyckt av.

    SvaraRadera