söndag 6 december 2009

Högern våldför sig på vårt språk

Sverige har rekordhög arbetslöshet och av de unga mellan 15 - 24 som har arbete har 50% osäkra anställningar. Alltså, hälften av de unga på arbetsplatserna kan i princip bli uppsagda när som hälst, på en osäker anställning kan man inte kräva någonting för då kan man få sparken!

Det senaste i raden av exempel på hur unga avskedas om de kräver förbättrade anställningsförhållande är Urban Outfitters. De anställda krävde kollektivavtal, vilket ledde till att Urban Outfitters sade upp sina anställda för att istället hyra in dem från ett bemanningsföretag. Varför? För att kunna göra sig av med dem om de blir besvärliga förmodligen, som inhyrd har man inga rättigheter till arbetstimmar. (Läs mer i LO tidningen.)

Unga i Sverige behöver en förstärkt lagstiftning. Vi behöver ett LAS som begränsar företags rättigheter att tillämpa osäkra anställningar och ett LAS som hindrar företag att utnyttja bemanningsföretag på ett sådant maffiametod sätt som Urban Outfitters.

Svenskt Näringsliv försöker istället försvaga vår ställning på arbetsmarknaden ännu mer genom att utnyttja språket för att lura oss. Genom att påstå att LAS diskriminerar unga försöker de bilda opinion för ett uppluckrande av LAS. De påstår att det råder konflikt mellan unga och gamla om de arbeten som finns. Det är för att Svenskt Näringsliv och högern vinner på en sådan konflikt. Faktum är att konflikten står mellan politik för kapitalisterna och en politik för arbete åt alla!

Kräv en politik för arbete åt alla. Kräv ett förstärkt LAS som tvingar företag att ge alla, unga som gamla, trygga anställningar med avtalsenlig lön. Låt aldrig högern överta våra viktiga ord.

Diskriminering är fruktansvärt och vi måste göra allt vi kan för att förhindra strukturell diskriminering, det är otroligt ohederligt av eliten i högern att försöka utnyttja det begreppet i rent egenintresse för att lura människor!

Gå med i facebookgruppen Skämmes Urban Outfitters

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar