onsdag 26 januari 2011

Birgitta Ohlssons plan mot extremism

Läste i Svd imorse om Birgitta Ohlssons ansvar för att ta fram en plan mot extremism. Det låter vettigt. Som det också står i tidningen har vi haft och har problem med både vänsterextremism och med vit-makt rörelsen och nu mera även med islamistisk extremism. (Tycker dock att vit-makt rörelsens extremistdåd förminskades av tidningen, de upprepade mordbränder som de anlagt har förmodligen syftat till mer än att "skrämma och skada".)bFrågan är vilken effekt en sådan plan får idag. Självklart måste vi ha ett arbete mot terrorism och extremism, men utan generellt förebyggande politik är det tveksamt om en handlingplan mot extremism får den effekt som vi hoppas på. För samtidigt som regeringen vill utarbeta en plan mot extremism för samma regering en politik som aktivt splittrar befolkningen. Klassklyftorna ökar och föräldrarnas klasstillhörighet får allt större betydelse för hur barnen klarar sig i skolan. Vi har en extrem bostadssegregation i storstäderna och en skola där föräldrar väljer bort skolor för att barnen inte ska få "fel" kamrater.

En politik som aktivt leder till ett splittrat och segregerat samhälle försvårar för människor att lära sig tolerans och förståelse. Det är bra att Birgitta Ohlsson och hennes borgerliga kollegor vill "skapa förtroende mellan skolan, polisen, socialtjänsten och hemmen", men det bästa sättet att göra detta på är att ha ett samhälle där alla tillåts vara delaktiga på lika villkor, vilket inte är möjligt om klyftorna blir för stora.

Det hela blir väldigt tydligt när man bläddrar vidare i tidningen och får läsa om hur antalet ungdomar som förtidspensioneras ökar lavinartat. Socialförsäkringsministern vill åtgärda detta genom att förändra regelverket. När alla kloka människor förstår den enkla logiken att när det är hög arbetslöshet så är det många människor som inte får arbete, först och främst de som inte är mest högprestrerande. Johan Sjölander skriver klokt om det idag.

Tyvärr kommer frustrationen i samhället att fortsätta öka i takt med att klassklyftorna ökar, segregationen ökar och allt färre människor anses behövda (dvs allt fler är arbetslösa). Vill politikerna på allvar öka toleransen i samhället måste människor mötas, i skolan och i arbetslivet, och enligt mig är det politikens ansvar att se till att alla människor inte bara är skyldiga att arbeta utan också har rätt att arbeta!

Idag följer jag riksdagsdebatten!

----------------------------------------

Andra bloggar om: , , , , Intressant? Fler röd eller rödgröna bloggar finner du här: Netroots, Rödgrön


----------------------------------------