tisdag 5 januari 2010

Karine Kielos, Klass & Vårdnadsbidraget

Ilskan över orättvisorna i samhället välde raskt upp inom mig när jag såg DNs förstasida imorse. Det finns ingen glädje i att säga "Vad var det jag sa" om vårdnadsbidragets misslyckande, däremot kan man med rätta undra kring huruvida Kristdemokraterna fortsätter försvara sitt vårdnadsbidrag p.g.a. otrolig naivitet eller bara av rädsla för att förlora sin stolthet? Det är arbetarklassens barn som drabbas, det är oacceptabelt!

----------------------------------------

Bommersvik har vi en dag inriktad på klass och ekonomi. Katrine Kielos pratar inspirerande om finanskrisen och nyliberalismens död. Siffror kan ibland betyda väldigt mycket, som t.ex. exemplet med inkomstfördelningen i USA:
"1928 och 2008 tjänade 1% av befolkningen i USA 24% av de samlade inkomsterna, 1940 och 1984 var siffran aldrig över 15%"

Den ökande inkomstspridningen är ju som bekant inte något som sker bara i USA utan även här i Sverige. Vill man se det positiva i denna oroväckande utveckling så är det att andelen av befolkningen som identifierar sig med arbetareklassen återigen ökar. Av den del av arbetareklassen som röstar efter sina yrkesgruppsintressen är det fortfarande en överväldigande majoritet som röstar rött!

Efter en förmiddags klassteori och diskussion, vällagad lasagne till lunch och inspirerande pass om finanskrisen verkade det ändå som att några deltagare kanske tyckte att det bästa med dagen var att få träffa Katrine Kielos IRL, nyårskurserna på Bommersvik är helt klart kändistäta.

----------------------------------------

Problematiken kring att barnen som förmodligen allra bäst behöver den pedagogiska förskolan genom vårdnadsbidraget hålls borta från den konkretiseras idag på Johan Sjölanders blogg så jag står över att vidareutveckla resonemanget denna gång.
Karin Berg och Rosemari Södergren är andra som skriver om samma sak och även DNs ledarsida dissar vårdnadsbidraget.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar