måndag 11 januari 2010

Nu är det verkligen en bajsskandal!

Edvard Unsgaard försvarar sig i Svd:
"Men vad har det med invandrare att göra?
– Det har inte med saken att göra. Men jag har vid flera tillfällen skrivit om vår städfirma på Facebook och det gjorde jag den här gången också. Alla som arbetar där har invandrarbakgrund och man kan ju undra vilken typ av jobb de annars skulle kunna få på den svenska arbetsmarknaden med krav på språk och så vidare"

De flesta av oss ställer nog fortfarande frågan: Men vad har det med invandrare att göra? Som jag skrev igår så har klasstrukturer under de senaste decennierna ofta dolts genom att hävda att t.ex. sämre betyg beror på etnicitet eller invandrarbakgrund. Att tro att gruppen "invandrare" är en mer homogen än gruppen "svenskar" är inte bara naivt när det kommer från en meriterad politiker, utan det visar på en så förenklad syn på människor och grupper att det är skrämmande.

Självklart har de som idag definieras som invandrare, precis som de som definieras som svenskar, olika förutsättningar både att lära sig nya språk och att få olika kvalificerade arbeten beroende på utbildningsnivå, kontaktnät och socioekonomisk bakgrund. I dagens Sverige stämmer det att det inte är lätt att få ett arbete med skälig lön och goda arbetsvillkor om man inte är tillräckligt högpresterande oavsett om det beror på bristande utbildning, svag psykisk hälsa eller bristande språkkunskaper och jag förmodar att det är detta Unsgaard hänvisar till när han säger

"man kan ju undra vilken typ av jobb de annars skulle kunna få".

Det han förbiser är att ingen av nämnda egenskaper går att tillskriva invandrare som grupp.

Vidare håller jag helt och fullt med yttrandefrihet FTW:

"Dock bör Unsgaard få en eloge för att som moderat ovanligt nog tala svenska och inte Schlingmannska, så att man till sist förstår vad borgarnas politik går ut på."

För det är ju precis det som detta handlar om. Till sist visar det sig vad arbetslinjen faktiskt innebär. De människor som inte har förmågan att vara högpresterande jämt ska pressas att ta slitsamma arbeten till lägre löner och detta ska inte tillåtas att talas om i termer av klass (förmodligen eftersom att klassamhörighet innebär en enande kraft för de människor som drabbas av samhällets strukturella orättvisor) utan istället vill i alla fall vissa moderater fortsätta dölja klassorättvisor genom att hävda att det handlar om att gruppen invandrare inte kan svenska, unket!

Unsgaard har försökt försvara sig i de flesta tidningarna: Sydsvenskan, DN, Aftonbladet & Expressen t.ex.
Flera bloggare skriver om det tydliga klassföraktet och den egentliga tanken med moderaternas arbetslinje: Johan Sjölander, SSK, Luciano Astudillo samt tidigare nämnda Ali Esbati & Yttrandefrihet FTW


----------------------------------------
Andra bloggar om: , , ,
Intressant? Fler röd eller rödgröna bloggar finner du här: Netroots, Rödgrön,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar