måndag 3 maj 2010

1:a maj talet

Här är talet jag höll i Högdalen i lördags:


Partivänner, SSU:are, demonstranter!

Det är en ära att få fira Första maj, vår egen högtidsdag, tillsammans med er.

Jag hoppas att den här dagen blir en dag att minnas.
Att det här blir dagen då vi på allvar började mobiliseringen inför höstens val
Och valvinsten 2010!

Jag vill prata med er om tre saker

Om den borgerliga regeringens attack av solidariteten

Om Oss unga

Om vår stad, Stockholm

***
Mötesdeltagare!

I snart fyra år har vi förfasats över hur den borgerliga regeringen försökt slå sönder allt som vi under ett århundrade byggt upp
Genom långsiktig opinionsbildning och strategiska reformer arbetar de borgerliga för att göra allt fler människor till egoisteroch för att underminera förtroendet för våra gemensamma lösningar
Genom att sälja ut stadens lägenheter har fokus hos många medborgare förflyttats från krav om byggande av nya lägenheter
till krav på låga räntor
Genom friskolereformen har kravet hos många av medborgarna förflyttats från krav på mer resurser till våra skolor
till krav om att få välja bort skolor där ens barn riskerar att hamna i fel umgänge
Genom försämringarna i a-kassan har de borgerliga försvagat fackföreningarna
Genom att slå sönder socialförsäkringarna och minska pengarna till kommuner och landsting tappar medborgarna förtroendet både för gemensamma försäkringar och för gemensamma vårdsystem
Redan idag har många privata inkomstförsäkringar och privata vårdförsäkringar, och de blir allt fler
Konsekvensen blir att medborgarnas vilja att betala skatt försvagas, stödet för vår gemensama välfärd raseras

***
Kamrater!

Det är nog nu!

Sverige förtjänar en regering som tar ansvar för att alla ska få arbeta
Sverige förtjänar en regering som ser till att ingen människa lämnas efter
Sverige förtjänar en regering som inte skänker bort våra skattepengar till riskkapitalister på New Jersey

Jag vill ha ett Sverige där vi anställer fler i vården, i skolan, i omsorgen, där vi erbjuder vidareutbildning, omskolning eller praktik för arbetslösa och där vi investeringar i lågkonjunkturen
Jag vill ha ett Sverige där 80% av befolkningen får 80% av a-kassan och där sjukförsäkringen inte är någon stupstock
Jag vill ha ett Sverige där skattepengar går till att höja kvalitén i välfärden och till att utveckla välfärdsstaten!
Jag vill ha en regering med som driver en målinriktad, ansvarsfull politik för minskade klassklyftor.
Istället har vi en regering som sitter i Rosenbad och vägrar ta ansvar

Tusentals SAAB-anställda fick under de värsta kristiderna klara sig bäst de kunde
Arbetslösa ungdomar anklagas av statsministern för att vara lata
Cancersjuka människor piskas att söka jobb.

Det är inte konstigt att frustrationen i samhället växer

Vi måste nu visa vår version av framtiden, en framtid som ska byggas på mod och hopp, på vilja till förändring!

***


Partivänner!

Som SSU:are vill jag tala om vikten av att ha en politik för de unga i samhället.

Vi unga måste prioriteras. Alla unga, oavsett bakgrund, måste få en reell chans att växa upp i samhället och att förverkliga sina drömmar.

Vi unga är inte bara framtiden
Vi unga är också här och nu
För den unga generationen i Sverige är rekordstor

Förstagångsväljarna är en av höstens största väljargrupper

Varsel, uppsägningar och nedläggningar har under en lång tid präglat vår vardag.

Var fjärde ung i Sverige saknar idag ett jobb.
I vissa delar av vår stad är hälften av alla unga arbetslösa
Och ungdomskullarna som nu lämnar gymnasieskolorna är de största på årtionden.

För oss är jobben en av de allra viktigaste frågorna i höstens val.
Vi Socialdemokrater kommer att prioritera att skapa arbete, investera i välfärden, i infrastruktur, i miljöomställning och ge unga möjligheten att utbilda sig

En annan självklar prioritering måste vara skolan

Major Björklund vill tillbaka till 50-talets skola.
Den nya skollagen säkerställer att barn sorteras bort från universitetsstudier tidigt
Avgörande val tidigareläggs och minskar möjligheten till klassresor

I Björklunds skola växer inte kritiskt tänkande samhällsmedborgare upp
I Björklunds skola är det underordning och lydnad som prioriteras
I de borgerligas skola läggs extra resurser i Äppelviken istället för i andra delar av ytterstaden

Vi unga vill ha vår socialdemokratiska skola tillbaka!
Vi vill ha skolan som hjälper oss att växa upp till ifrågasättande medborgare
Vi vill ha en skola där våra föräldrars bakgrund inte ska avgöra våra möjligheter att läsa vidare

***

Jag står här ödmjuk med vetskapen om vilket förtroende de unga har för oss.
Nästan 70 procent av förstagångsväljarna kan tänka sig att rösta på de rödgröna.

70 procent.

Det är ett förtroende som vi måste leva upp till, som vi måste förvalta och som vi måste förtjäna genom att ge inflytande till unga och prioritera de unga
Inget annat duger

Alla barn måste växa upp och få möjligheten att förverkliga sina drömmar!

***
Demonstranter!

Jag älskar mitt Stockholm
Stockholm är en fantastisk stad
En stad dit många människor kommer för att förverkliga sina drömmar
Men Stockholm är också en väldigt splittrad stad

I samhällsdebatten vill proffs tyckare gärna säga att krisen inte nått Stockholm, att vi stockholmare inte känner av den
De har visserligen rätt – när det gäller stockholmarna på södermalm
Men de har också fel
Arbetslösheten i Stockholm har det senaste året ökat med 50%
I Kista-Rinkeby är arbetslösheten 7%
I vissa delar av vår stad känner vi stockholmare av krisen

Under allt för många år har inkomstskillnaderna tillåtits öka allt merAndelen av BNP som går till arbetarna har minskat till förmån för andelen som går till vinsterI vår stad märker vi det så tydligtDet är inte konstigt att samhället hårdnar
Det är inte konstigt att det brinner i våra förorter
Stockholm klarar inte av mer av ökad ojämlikhet

Alla delar av Stockholm förtjänar att vara fantastiska
Det kräver en omfördelningspolitik för ökad jämlikhet

Vi måste minska arbetslösheten i hela staden
Vi måste se till att den bästa välfärden finns i alla stadsdelar
Vi måste säkerställa att alla har samma förutsättning i skolan, oavsett var i Stockholm man växer upp
Vi måste se till att alla människor inkluderas i samhället och ges makt över sina egna liv
Det är dags att inkomstskillnaderna återigen minskar

Vi kan skapa förändringen
Helt enkelt genom att använda klassisk socialdemokratisk politik,
utan att vara rädda för att anpassa den till dagens förutsättningar

Jag vill att Stockholm ska vara en plats där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar!

***
Första maj firare!

Jag har talat om hur de borgerliga raserar vårt samhälle
Om vikten av att ge de unga möjligheten att uppnå sina drömmar
Om vår fantastiska stad, som idag är så splittrad
Det är tid för förändring!
Och det är vårt gemensamma ansvar att vi får det
Det är vårt kollektiva ansvar att arbeta hårt för att leda Sverige bort från den otrygga och egoistiska väg som Reinfeldt försöker styra oss in på

Jag har redan antagit utmaningen!
Jag kommer göra allt jag kan för att kämpa för att Sverige ska välja
sammanhållning istället för ökade klyftor
solidaritet istället för konflikt
och rättvisa istället för girighet

Mina SSU kamrater har antagit utmaningen, och jag vet, kamrater, att ni är samlade här idag för att avge samma löfte.
Löftet om att arbeta för möjligheternas Sverige.
Ett land där vi investerar oss ur kriser.
Ett land där vi tror på varandra.
Ett land där investeringar i välfärd, klimatsmarta branscher och utbildning är lösningen för fler jobb.

Du bygger inte möjligheternas land ensam.
Men det är samtidigt du som kan göra det.
Det är du som kan förändra Sverige och Stockholm
Ditt engagemang smittar andra.
Du kan övertyga fler.
Du kan ge hopp om förändring.
Det är styrkan i en folkrörelse.

***
Vänner!

Tillsammans som vi kan ingjuta hopp och framtidstro hos den unga generationen.
Tillsammans som vi kan göra Stockholm till möjligheternas stad.
Tillsammans kan vi ändra den politiska färdriktningen i Sverige och investera för framtiden.

Kamrater!
Nu sluter vi leden, socialdemokrater, SSUare, Fackföreningskamrater och alla ni som fått nog av de borgerliga tillsammans ser vi till att vinna valet i höst!

Det är vårt gemensamma ansvar att Sverige blir möjligheternas land!

Tack!

-------------------------------------------------
Mer om 1:a maj
DN om Mona Sahlins tal, DN om Wanja Lundby-Wedins tal, Einerstams tal

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar