onsdag 30 juni 2010

I Love Tensta

Jag blir så glad när media (DN) ibland väljer att synliggöra positiva saker i våra förorter. Det är lätt om man bara ges mediebilden av områden som mitt Tensta eller Rinkeby eller Skärholmen att få intrycket av att det är de positiva initiativen som är undantagen, vilket självklart inte är sant. De personer som vandaliserar eller begår brott är självklart undantagen här liksom överallt i Sverige.


Likväl är de framåtsyftande initiativen i våra förorter så otroligt viktiga, främst för att skapa förebilder. Därför är Faids, Guleeds och Suleimans projekt Love Tensta så viktigt att uppmärksamma.

Som jag skrivit om tidigare tror jag att den enda långsiktiga lösningen för att minska de problem som faktiskt finns i våra förorter (främst det faktum att många inte alls känner sig som en del av samhället som vi kallar Sverige) är ökad jämlikhet. Är skillnaderna för stora kommer vissa alltid uppleva att de står högt över andra medan andra befinner sig i underläge gällande makt, inflytande och förmågan att påverka sitt eget liv. Därefter tror jag att Love Tenstas manifestpunkt om att omdefiniera svenskheten är helt avgörande. Formuleringen "vi vill ändra integrationsdebatten från att diskutera hur man tänker utanför boxen till att diskutera vad som finns i boxen" är klockren - precis det måste vi göra!

Det är tydligt att vi unga upplever vardagen annorlunda än många andra i samhället, vi har inga förstahandskontrakt, inga fasta anställningar, osv. Men det är vi unga som är framtiden - därför är det så fantastiskt att se att vi fortfarande tror att en annan värld är möjlig!

----------------------------------------
Intressant? Fler röd eller rödgröna bloggar finner du här: Netroots, Rödgrön

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar