måndag 11 januari 2010

Är problemet integrationspolitikens innehåll eller existens?

Analfabetism, dåliga betyg, arbetslöshet, våldsamhet och bristande språkkompetens är det genetiskt? Eller kulturellt betingat?

Tidigare har det nog funnits sådana vanföreställningar i samhällets institutioner. T.ex. har skolverket tidigare kunnat konstatera att invandrare klarar sig sämre i skolan, men när man skrapar lite på ytan blir det tydligt att avgörande faktor är föräldrarnas studievana och ingenting annat.

Källa: SCB 2007a

I förra veckan gästade Qaisar Mahmood oss på Bommersvik och pratade om den integrationspolitik som bedrivits i Sverige de senaste årtionden utifrån sin bok Small, Medium eller Large? Han menar att Sverige genom att föra en integrationspolitik stigmatiserar grupper av människor i samhället som har icke-svensk bakgrund. Istället borde svenskheten omdefinieras för att kunna inkludera alla i landet.

Jag har funderat mycket kring integrationspolitiken både innan föreläsningen och nu de senaste dagarna. Qaisar har till stor del självklart rätt. Vi borde fokusera på att driva politik för alla människor som syftar mot full sysselsättning, läskunnighet hos hela befolkningen, tillräckligt med resurser till de elever i skolan som inte kan få hjälp hemifrån, osv. Vi lurar oss själva om vi tror att en kvotflykting som inte kan läsa och aldrig har levt i ett land med fungerande institutioner och infrastruktur har samma behov eller förutsättningar som en akademiker som flytt med hjälp av egna besparingar från ett land som i fungerar mycket likt Sverige fast utan en fungerande demokrati.

Problemet blir självklart den strukturella rasismen. Hur kommer man åt det faktum att människor med utomeuropeisk bakgrund generellt sätt har lägre lön även med likvärdig utbildning och erfarenhet? (Se t.ex. TCO eller fas.) Kan vi inte tala om att människor med utomeuropeisk bakgrund drabbas av vissa orättvisor endast p.g.a. att de inte ser ut/har namn som är svenska enligt normen kan vi heller inte införa starka lagar mot den diskriminering som sker i många delar av samhället (förutom på arbetsmarknaden t.ex. på krogen).

När det gäller andra problem, som t.ex. höstens uppmärksammade bränder i vissa av storstädernas förorter är det sedan länge tid att sluta tala om bakgrund i meningen invandrare eller ej och börja tala om hur vi ska skapa ett mer sammanhållet och jämlikt samhälle för alla. För i en sak är jag helt övertygad om att Qaisar hade rätt, ju mer vi skapar en politik för "oss" och en för "dem", ju mer motsättningar får vi. VI måste inkludera alla i samhället.

----------------------------------------


Dagens snackis är annars helt klart Moderaternas arbetslinje: Att torka bajs! Skönt att delar av Alliansen visar sina sanna avsikter ibland ändå... Esbati och Alliansfritt kommenterar detta.

Fler: Netroots, Rödgrön, Intressant?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar