torsdag 14 augusti 2008

Knappast någon nyhet

Idag kan man läsa i Svd och Metro att ägarna i Maria beroendecentrum tillsammans kunde plocka ut en vinst på 84 miljoner kronor förra året. Som jag påpekat tidigare är det helt absurt att privata bolag gör vinst på våra gemensamma skattepengar, däremot är det skrattretande att kalla detta en nyhet. Att privata bolag gör vinst på våra skattepengar har varit realitet i många år nu. Precis som VD:n Lotta Olmarken påpekar för Svd så är det normalt.
Vi har absolut agerat rimligt. Vi har gjort en vinst på runt 10 procent per år, det är normalt och nödvändigt för ett privat bolag

Hon har självklart rätt och det är av just den anledningen som vård, skola, omsorg och liknande inte borde drivas av privata bolag. Framförallt så borde det vara absolut förbjudet att göra vinst på verksamheten. Vilket i principen skulle innebära samma sak, inga privata bolag skulle då längre ha något intresse av dessa områden. Möjligen skulle ett och annat kooperativ finnas kvar.

Dag Larsson säger till Svd ”Jag vet inte varför [avtalet med bolaget förlängdes]. Poängen med en avknoppning är att det ska bli billigare för skattebetalarna och så verkar det inte ha blivit.”

Det är detta och dylika uttalanden som får mig att ibland skämmas över att vara sosse. Denna smygliberala inställning som går ut på att konkurrens alltid är positivt för ”kunderna”. Det må så vara att det många gånger stämmer att konkurrens pressar prisen och ibland höjer kvaliteten på handelsvaror för köparen. Missbruksvård är ingen handelsvara, det borde bara vara en rättighet.

Att göra vinst på skattepengar är alltså ingen nyhet, det är tvärt om normalt. Kanske är det dags att göra det omöjligt?

Ali Esbati skriver en krönika i Flamman på ämnet privat vård.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar