fredag 15 augusti 2008

Moderaterna ställer krav på jämställdhet i skolan

Min chef, som är en person jag ser upp till och beundrar på många vis, sa en gång att hon slutat säga ”söt” om små flickor och försöker säga ”vad tuff du ser ut” till alla små barn, pojkar som flickor. Jag har försökt ta efter detta. Försökt att inte tala om för min lilla kusin hur fin hon är när hon niger. Det är svårt, väldigt svårt.

Exemplen är oändliga. Jag vet ett par som inte ville uppfostra sina barn till en typisk pojke och en typisk flicka, men flickan började på dagis, därefter i skolan och efter ett antal år av tjat fick hon sitt rosa prinsessrum.

Att påstå att hur typiskt "manlig" eller "kvinnlig" en människa blir av sin uppväxt skulle vara en ”fråga för barnet och dess familjeomgivning” som vissa försöker hävda (just i detta fall skribenten på bloggen klotband) är naivt. Det är dessutom bevisat att gener förändras av omgivningen under uppväxten, se DN och en analys på vetenskapsnytt bloggen, så att hävda att ens genus är genetiskt blir också allt mer tvivelaktigt även om många ännu försöker.

Alla håller nog med om att man skapas av fler än sin familj, att ens övriga omgivning har en stor inverkan på vem man blir. Barn och ungdomar i Sverige spenderar en stor del av sin tid på förskolan och i skolan, därav bör man kunna dra slutsatsen att de man möter under denna tid får en viss påverkan på hur man blir. Ens genus påverkas alltså av miljön och även om två föräldrar alltid skulle behandla sin son och dotter precis lika så hjälper detta föga om barnen under halva sitt vakna dygn behandlas just som en pojke och som en flicka.

Det är på tiden att alla lärare utbildas i genus. Det är på tiden att det blir självklart att alla skolpersonal skall behandla alla barn lika. Det är glädjande om även vissa moderater börjar se att det finns ett könsmaktssystem. Dock så är jag benägen att hålla med Gudrun Schyman, om de nu ser detta, hur kan de missa att könsmaktssystemet följer med även i resten av samhället och ända in i styrelserummen?

Läs om moderaternas krav på skolan i Svd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar