söndag 3 januari 2010

Nu börjar 2010 här!

Efter en veckas julsemester har jag rivstartat 2010 med nyårskurs på Bommersvik. Idag har vi jämställdhets- och mångfalds tema på den klubbledarutbildning som jag handleder med två andra SSUare.

Lunchen ägnades framförallt åt att diskutera (S) kongressbeslut om tredelad föräldraförsäkring. Jag tycker att det är ett fegt ställningstagande. Det faktum att män många gånger straffas hårdare när de väljer att ta ut föräldraledighet gör att föräldrarnas "egen förhandling" om hur föräldraledigheten ska fördelas knappast blir på lika villkor. För att framtvinga ett arbetsliv som är organiserat så att föräldraledighet inte bestraffas krävs det att normen är att alla arbetare som får barn är hemma lika länge, oavsätt kön.

---------------------------------

Här från vinterlandskapet följer jag med spänning debatten kring skyskraporna i Stockholm. Jag har inte fullt ut tagit ställning i frågan då jag har svårt att prioritera mellan vikten av att bevara Stockholms vackra bebyggelse och skyline och behovet av fler bostäder i kommunen. Tycker dock det är otrolit viktigt att ny bebyggelse i innerstaden Inte används till kontor och dessutom att det helt klart finns andra bebyggelser som borde vara mer prioriterade. T.ex. bebyggelsen av Bromma flygplats som (M) försökt omöjliggöra genom att teckna ett nytt 30 årigt avtal med Luftfartsverket, trots att det tidigare inte skulle ha löpt ut förrän 2011.

---------------------------------

I Övrigt.
Palm kritiserar personfixeringen i politiken idag på ett enkelt klockrent sätt, Marika Lindgren Åsbrink har skrivit om empiriska bevis på att människor mår sämre i ojämlika samhällen & Peter Johansson skriver kul om att friskolorna får mer lika ekonomiska förutsättningar som kommunala


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

6 kommentarer:

 1. Hej! Du skriver:
  "Jag har inte fullt ut tagit ställning i frågan då jag har svårt att prioritera mellan vikten av att bevara Stockholms vackra bebyggelse och skyline och behovet av fler bostäder i kommunen."

  Själv vill jag gärna tillföra en dimension här. I din kommentar blir det ju lite underförstått att det nya som byggs blir mindre vackert än det som redan finns. Själv tycker jag att frågan också kan utökas till att vara hur vi förstärker Stockholms vackra bebyggelse med vackra nytillskott. Ny arkitektur behöver ju inte vara gråa fyrkantiga lådor utan kan tvärtom vara mycket vacker och intressant. Och speciellt i kontrasten mellan gammalt och nytt kan mycket vackra, intressanta och välfungerande miljöer uppstå.

  SvaraRadera
 2. Du har självklart helt rätt i det gardebring! Även ny bebyggelse kan vara vacker och med rätt planering kan det skapas harmoni i stadsbyggnationen.

  Det jag är rädd för är en upprepning av historien där Stockholm rakt av rev gamla vackra områden och byggde t.ex. hötorgshusen, som troligen ganska få tycker är vackra. Skyskrapor tar väldigt mycke plats visuellt och de måste planeras in noga för att inte radera bilden av stockholm med dess kyrktorn som sticker upp mot skyn!

  SvaraRadera
 3. Det är bra att man vill bebygga Bromma flygplats, men vad jag har sett så lämnar socialdemokraternas förslag mycket övrigt att önska.
  vad jag har sett vill ni bygga ett bostadsområde med radhus. Varför?
  Marken kommer att vara högattraktiv. Den kommer att ta lång tid att sanera. Är det då inte bättre att satsa på en tätbebyggd stadsdel för mellan uppåt 100.000 invånare?

  Sedan så tycker jag inte man ska hänga upp sig så mycket på Bromma flygplats just nu. Lägg istället resurserna på att utvidga innerstaden. Låt innerstaden expanderas ut mot Solna/Råsunda och sedan mot Sundbyberg. Låt sedan Alvik och Ulvsunda förtätas med kvarter, gator och parker. Därefter kan man koncentrera sig på att göra en riktig stadsplan för Bromma, som då blir en naturlig fortsättning på innerstaden istället för en isolerad förortsenklav.

  SvaraRadera
 4. Jag håller helt med vad Niklas skriver kring vilken typ av bebyggelse som är lämplig på den mark där Bromma flygplats ligger i dagsläget. Redan idag är det ett stort slöseri på mark att det finns så otroligt många enfamiljes hus i Stockholms kommun. Kring detta råder det dock delade meningar inom Socialdemokraterna likväl som i samhället.

  Jag vill se en samväxt av många delar av staden och en förtätning på vissa platser men det är viktigt att det görs välplanerat. Som sagt var, kring skyskrapornas vara eller icke-vara i innerstaden har jag inte riktigt tagit ställning ännu, så övertyga mig gärna!

  SvaraRadera
 5. Min poäng var att det inte är god idé att idag bygga en stadsdel på Bromma Flygplats. Det kommer ändå att bli en enklav (i likhet med Södra Järva, Rissne, Hallonbergen, Skarpnäck, Dalen, Ör, osv osv).

  Vad jag vill se mindre av: Rena bostadsområden som är separerade ifrån varann. Varför? Jo om vi ska komma tillrätta med segregationen är det ett måste att vi bryter den isolation som vi planerat för under 1900-talet.

  Hur ska vi bygga då?
  Ett sätt är att för det första lägga en ny stadsplan, en ny Lindhagensplan som omfattar Stockholms kommun, Solna, Sundbyberg och Nacka. Det ska vara en plan som tydligt visar hur framtidens stad kommer hänga samman med stråk/gator, parker och kvartersmark.

  En sådan plan skulle ge upphov till en utvidgad innerstad, att befintliga (modernistiska) förorter skulle bindas samman med en stadsstruktur. Det skulle också innebära förorterna skulle bli bättre strukturerade i gator, kvartersmark och parkmark (idag är sådant mycket otydligt definierat).

  För att ta ett exempel: Man skulle kunna anlägga ett stråk Vällingby - Spånga Stn - Bromsten - Rinkeby - Kista - Helenelund - Silverdal. Längs stråket skulle man dra en spårväg. Då skulle plötsligt Bromstensborna förmodligen sätta sin fot i Rinkeby och vice versa. Våra invandrartäta förorter skulle nog fortfarande ett tag vara invandrartäta, men de skulle inte vara isolerade. Det skulle snarare bli som en form av "chinatowns". Folk skulle mötas på ett helt annat sätt.

  För mig är Alvendals vision om "promenadstaden" en bra vision, men jag tror inte hon är riktigt är medveten om hur bra det kan bli om man gör det i större skala (så som man gjorde på Lindhagens tid).

  SvaraRadera
 6. Vad gäller skyskrapor:
  Jag tycker man kan vara restriktiv med sådan vad gäller det vi idag kallar för innerstaden innanför tullarna. I den sk. stenstaden är det redan färdigbyggt i stort sett och där lär några sådana inte hamna.

  På Västra Klara är det inte stenstad (inte heller dess omgivning, dvs city är stenstad). Här passar högre bebyggelse. Dock kanske inte så hög att det skulle kunna klassificeras som regelrätta skyskrapor (dvs byggnader som är högre än 150-200 meter). Men byggnader med höjd på 70-140 meter skulle passa väl in, speciellt bakom det nya hotellet vid Norra Bantorget. Mellan Barnhusbron och St Eriksbron bör det enligt mig vara samma höjd som resten av Vasastan.

  Varför är det bra med högre bebyggelse vid Västra City?

  Området ligger i Sveriges absolut bästa kollektivtrafikläge. Exploatering här ger därför väldigt litet tillskott i form av biltrafik och CO2. Själva City består delvis av onödigt låg bebyggelse och man utnyttjar marken dåligt (exploateringsgraden är idag lägre än innan rivningarna på 50-60-talen). Detta kan man väga upp genom hög explaotering där så är möjligt.

  Vad gäller innerstaden så är det ju ett begrepp som inte är konstant. Förhoppningsvis kommer innerstaden om ett par decennier innefatta ett betydligt större områden än idag. Förhoppningsvis är då området från Hjorthagen i norr till Loudden i söder en stadsdel som är sömlöst integrerad med resten av Östermalm. Längs med vattnet är det guldläga för riktigt hög bebyggelse. Här bör man kunna bygga ett antal riktiga skyskrapor plus en och annan s.k. "supertall" (byggnad på mer än 300 meter). Detta förutsätter att detta blir en naturlig fortsättning på innerstaden och att den försörjs med fler spårvagnslinjer och några t-banelinjer. Visuellt är det perfekt att lägga högre bebyggelse an mot vattnet då det "minskar" avståndet mellan Lidingö och innerstaden

  Som det ser ut nu är planerna för området rätt så modesta. Man planerar en stadsdel för mindre än 25.000 invånare, samt en spårvagnslinje. Två "nästan"-skyskrapor är planerade (båda under 200 meter i längd).

  Jag är övertygad att man skulle kunna bygga en stadsdel för uppemot 100.000 invånare plus ännu fler arbetsplatser och ett skyskrapekluster (här skulle ett sådant inte "störa" den befintliga bebyggelsen). Om man vågade göra något sådant skulle problemet med underlag för t-bana och spårvägar vara lättlösta.

  Skulle det finnas tillräckligt med människor att "fylla" en sådan stadsdel?

  Idagsläget är det uppemot 3000000 i bostadskön. Därutöver växer Storstockholm i dagläget med mer än 100.000 per treårsperiod (och stadsdelen lär ta mycket längre tid att bygga). Det handlar om att ha mod att bygga på ett sådant sätt, som många av oss Stockholmare faktiskt vill bo på (bostadspriser och kötider visar att vi byggt tvärtom mot vad vi borde ha gjort,dvs vi har byggt för mycket förorter, när vi borde ha expanderat innerstaden). Har jag uppemot en miljon invånare inom promenadavstådn och dessutom tillgång till god kollektivtrafik är sannolikheten att jag ska skaffa bil oerhört liten.

  Ett annat område som blivit för modest är ju Norra Stationsområdet, som bara får plats för 7000 invånare plus ett par arbetsplatser. Bygget tar något decennium, medan Storstockholms befolkning ökar med 7000 på runt två månader idagsläget. Hade man haft modet att ta i lite mer, hade vi inte ens behövt diskutera om t-banan skulle gå dit eller ej. Då skulle vi haft både t-bana och spårvagn. Fler skyskrapor hade gett ett större underlag. Nu blir det istället lågre bebyggelse i kombination med någon enstaka spårvagnslinje och massor av impopulära och skakiga bussar.

  SvaraRadera